Warto realizować marzenia...

Marzymy o wielu sprawach… o przyjaźni,  o miłości, o zdrowiu, chcemy być lepsi, mądrzejsi, doskonalsi, a co kiedy obiektem naszych marzeń jest być takim artystą  jak, np. Leonardo da Vinci czy Vincent van Gogh? Oni są mistrzami, geniuszami, którzy zmienili rzeczywistość, pozostawili niedościgniony wzór  w postaci swoich dzieł, ale czy aby na pewno?

To jakże trudne zadanie postawili przed młodymi artystami organizatorzy II Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego pn. „Dzieła mistrzów inspiracją współczesnej fotografii”.

Spośród nadesłanych 344 prac jury w składzie: dr hab. Maria Sękowska (Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie) i dr Anna Perłowska – Weiser (Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie) przyznało 17 nagród, 57 wyróżnień indywidualnych i 12 wyróżnień zbiorowych w kategoriach: 11-12 lat, 13 – 15 lat, 16 – 18 lat, 19 – 25 lat oraz jedno wyróżnienie specjalne. Do wystawy pokonkursowej zakwalifikowano 102 prace.

Nasi zwycięzcy, którzy podążyli za marzeniami:

  1. Weronika Halamus i Eliza Borowska – wyróżnienie zbiorowe kategoria 13 – 15 lat,
  2. Klaudia Karwowska i Monika Kabat - wyróżnienie zbiorowe kategoria 13 – 15 lat,
  3. Joanna Szewczak - wyróżnienie kategoria 16 – 18 lat,
  4. Iga Tryka i Karol Sokołowski – wyróżnienie zbiorowe kategoria 16 – 18 lat.

Niech fotografie mówią za siebie…

powrót