Warsztaty z zarządzania finansami

W ramach Polickiego Tygodnia Przedsiębiorczości uczniowie klasy I technikum Hotelarskiego i Technikum Żywienia i usług gastronomicznych wzięli udział w praktycznych warsztatach, które prowadzone były przez ekspertów ze Stowarzyszenia Szersza Perspektywa.

W warsztatach wykorzystana została gra decyzyjna CASHFLOW 101, w której zastosowano unikalną technikę nauki zarządzania finansami. Uczestnicy uczą się poprzez symulację rzeczywistych zdarzeń.

Dzięki warsztatom uczestnicy:

  • uczą się szukać źródeł motywacji do działania,
  • dowiadują się jak prawidłowo stawiać i formułować cele,
  • poznają, jak właściwie planować proces wdrażania i prowadzenia firmy,
  • doświadczają, dlaczego warto być przedsiębiorczym,
  • zdobywają wiedzę na temat finansów i prowadzenia firmy.

Beata Andruch

powrót