Warsztaty z edukacji ekonomicznej w Warszawie

„Pieniądz rządzi w Białej” to tytuł projektu edukacyjnego dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski i Stowarzyszenie na rzecz Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach. Tej jesieni niektórzy uczniowie, którzy zadeklarowali udział w warsztatach będą mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat funkcjonowania rynku finansowego, a potem wziąć w wycieczce edukacyjnej do Centrum Pieniądza im. Sławomira Skrzypka w Warszawie. Podczas zajęć szkolnych nie zawsze jest czas na to aby w pełni opowiedzieć o wszystkich zagadnieniach związanych z przedsiębiorczością, edukacją finansową, rynkiem, rolą pieniądza i obrotem gotówką, oszczędzaniem. Chcemy  pokazać młodzieży placówkę edukacyjną jaką jest Centrum Pieniądza NBP. Podczas wizyty wiele się nauczymy i zapamiętamy istotne informacje o pieniądzach. Każdy uczeń jako młody odbiorca usług bankowych będzie miał wiedzę jak poruszać się po rynku i produktach bankowych. Warsztaty zorganizowane w Centrum Pieniądza im. Sławomira Skrzypka w Warszawie to okazja by poznać skomplikowane procesy ekonomiczne. Realizacja projektu będzie nie tylko wspaniałym przeżyciem i okazją do zwiedzenia Banku, ale również może być impulsem dla młodych ludzi, by zaczęli mocniej interesować się sprawami związanymi z gospodarką rynkową i bankowością. Dzięki projektowi nasi uczniowie zweryfikują  swoją dotychczasową wiedzę na temat ekonomii i praw z nią związanych.

M. Andrzejewska- pedagog, doradca zawodowy
U. Bagdzińska- nauczyciel podstaw przedsiębiorczosci
 

powrót