Warsztaty w Kenipolu – Światowy Dzień Wody

22 marca z okazji Światowego Dnia Wody w ramach współpracy uczniowie klasy 1LB wzięli udział w warsztatach w Kemipolu. Firma ta zajmuje się przede wszystkim przetwarzaniem siarczanu żelazowego stanowiącego odpad z Zakładów Chemicznych Police, który stosuje się do oczyszczania ścieków i uzdatniania wody. Ponadto firma zajmuje się opracowywaniem również nowych produktów stosowanych nie tylko w wodzie i oczyszczaniu ścieków, ale także dla przemysłu papierniczego, kosmetycznego, spożywczego, chemicznego I budowlanego.

Uczniowie nasi mieli możliwość zwiedzenia wytwórni i zapoznania się z procesami technologicznymi, z metodami produkcji koagulantów żelazowych i glinowych. Zwiedzanie poprzedzone było warsztatami edukacyjnymi, a zdobytą wiedzą mogli się pochwalić w krótkim teście na koniec spotkania.  Każdy osiągnął rewelacyjne wyniki. Trzy pierwsze miejsca zostały wyróżnione i nagrodzone - Adrianna Nitecka, Weronika Kulesza i Natalia Rudniak najlepiej poradziły sobie w wielu konkurencjach przygotowanych przez Dyrektora Zarządzającego Panią Dorotę Jasinę i Panią Joannę Cocek - Witaszek.

Szafirska Aleksandra
Anna Golla

powrót