Warsztaty laboratoryjne w Instytucie Technologii Chemicznej Nieorganicznej

20 kwietnia 2015 roku uczniowie klas drugich liceum, realizujący rozszerzony program z przedmiotu chemia, po raz kolejny wzięli udział w warsztatach laboratoryjnych. Zajęcia organizowane były przez Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Ochrony Środowiska ZUT Szczecin.

Uczniowie oznaczali m.in. przy użyciu techniki spektrofotometrycznej zawartość fosforu w nawozach fosforowych otrzymywanych przez Grupę Azoty – Police, oznaczali zawartość wapna czynnego w wapnie budowlanymczy zawartość popiołu w węglu kamiennym.

Wizyta ta była nie tylko możliwością uczestnictwa w ciekawych zajęciach laboratoryjnych, pozwoliła przede wszystkim sprawdzić uczniom przygotowującym się do egzaminu dojrzałości z chemii zdobytą wiedzę.

Serdecznie dziękuję prowadzącym zajęcia oraz uczestnikom zajęć.

Kolejne spotkanie 18 maja 2015 r. Serdecznie zapraszam.

                                                                                                         Sylwia Balcer

 

Serdeczne podziękowania dla:

dr hab. inż. Beaty Michalkiewicz, prof. ZUT

dr inż. Karoliny Kiełbasy

dr inż. Joanny Sreńscek-Nazzal

dr inż. Krzysztofa Lubkowskiego

powrót