Warsztaty dot. środków psychoaktywnych

Pragniemy poinformować, że w roku szkolnym 2016/2017 wzorem lat ubiegłych, współpracowaliśmy z Gminnym Biurem ds Przeciwdziałania Narkomanii. Specjaliści ds uzależnień przeprowadzili w naszej szkole warsztaty: "Co z tymi narkotykami" dla klas: 1lc, 2lc, 2lb, 1za, 1ttc, 2le, 1le.

Zajęcia prowadzone były przy użyciu metod aktywizujących, uczniowie mogli wyrażać swoje zdanie jednocześnie konfrontując je z rzetelną wiedzą na temat środków psychoaktywnych. Oprócz warsztatów w roku szkolnym odbyła się pogadanka profilaktyczna dla rodziców z oraz dyżur podczas zebrań przeznaczony na spotkania indywidualne dla rodziców i nauczycieli zainteresowanych tematem.Liczymy na kontynuację współpracy w kolejnym roku szkolnym.

pedagodzy szkolni
M. Rafacz
M. Andrzejewska

powrót