Warsztaty dla starszej młodzieży szkolnej dotyczące profilaktyki selektywnej

Pragniemy poinformować, że na przełomie marca - maja 2015 roku odbyły się w naszej szkole warsztaty dla starszej młodzieży szkolnej dotyczące profilaktyki selektywnej z uwzględnieniem problemu zażywania środków psychoaktywnych (szczególnie marihuany i dopalaczy) pt.: "Co z tymi narkotykami". Warsztaty zostały przeprowadzone przez specjalistów z Zachodniopomorskiego Oddziału Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U". Zajęcia odbyły się w klasach: 1LA, 1ZA, 1TH, 1TŻIUG w formie dwóch spotkań po 2 godziny. W ramach współpracy z  specjalista terapii uzależnień Pani Bogumiła Koman odbyła  w szkole dyżur umożliwiający spotkania indywidualne z rodzicami zainteresowanymi ww tematyką. Podobny dyżur odbędzie się w naszej szkole w przyszłym tygodniu przed zebraniami z rodzicami. Dokładne informacje pojawią się na stronie szkoły w najbliższym czasie.


Marzena Rafacz
Magdalena Chojęta-Borowicz

powrót