Warsztaty „Podaj rękę osobie niewidomej”

W dniu 17.11.2016 gościliśmy w naszej szkole wyjątkową osobę – Paulina jest studentką, posiada talent muzyczny  – gra na fortepianie i koncertuje, potrafi pracować na komputerze, komunikatywnie posługuje się językiem angielskim i świetnie czyta braillem. Od urodzenia jest niewidoma. Przyjechała do nas razem z przedstawicielami Biura ds. Osób Niepełnosprawnych działającego przy Uniwersytecie Szczecińskim.

Uczestnicy warsztatów: uczniowie klas 1la, 1lb, 1ttc razem z wychowawcami, którzy mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu, dowiedzieli się w jaki sposób pomagać osobom niewidomym w życiu na co dzień, jakie są udogodnienia elektroniczne ułatwiające wykonywanie podstawowych czynności. Zaproszeni goście starali się obalić stereotypy dotyczące funkcjonowania osób niewidomych w życiu społecznym oraz przekonać młodych ludzi, że niepełnosprawność nie równa się wykluczeniu z życiowej aktywności. Poczucie własnej wartości i akceptacja swoich ograniczeń może otworzyć człowieka na dotąd nieznane, nieodkryte obszary swoich możliwości.  Uczniowie chętnie zadawali pytania i aktywnie włączali się w proponowane ćwiczenia.

Bardzo dziękujemy za spotkanie i życzymy wytrwałości!

pedagodzy
Marzena Rafacz
Monika Andrzejewska

powrót