V Metropolitalny Konkurs Papieski

Serdecznie zapraszamy wszystkich gimnazjalistów do udziału w V Metropolitalnym Konkursie Papieskim Celem MKP jest popularyzacja nauczania św. Jana Pawła II wśród młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania, a także zainteresowanie gimnazjalistów wiedzą religijną, rozszerzanie współdziałania nauczycieli religii w kształceniu młodzieży uzdolnionej, stworzenie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom - warunków twórczej pracy z młodzieżą.

W MKP mogą brać indywidualnie udział uczniowie wszystkich szkół gimnazjalnych z terenu Metropolii Szczecińsko-Kamieńskiej, a więc Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej i Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

MKP  składa się z trzech etapów: etap szkolny, diecezjalny i metropolitalny

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronie: http://katecheza1.pl.tl/V-MKP.htm

 

Jolanta Drozdzińska

powrót