Uwaga uczniowie klas VI - kandydaci do gimnazum nr 6 z oddziałami dwujęzycznymi.

Jeśli chcecie rozpocząć naukę w pierwszej klasie naszego gimnazjum od razu w Löcknitz, zapraszamy Was na egzamin z języka niemieckiego, który odbędzie się w naszej szkole w dniach 3 i 4 lipca 2013r.


Do 14 czerwca 2013 należy zgłosić chęć przystąpienia do egzaminu (telefonicznie 512 106 716 lub elektronicznie krystyna@zspolice.pl), a do 02 lipca 2013r. należy złożyć w sekretariacie szkoły oryginały wymaganych dokumentów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach na sprawdzianie.

Uczniowie przystępują do egzaminu na podstawie podanego zakresu materiału.
Egzamin składa się z trzech części:

  • pisanie listu za zadany temat (odbywa się w pierwszym dniu egzaminu, początek egzaminu 03.07.13 godz. 9.00, czas pisania 60 min, można korzystać z własnego słownika i otrzymać maks. 20 pkt).
  • rozumienie tekstu słuchanego (odbywa się w pierwszym dniu egzaminu, początek egzaminu 03.07.13 godz. 10.15, czas trwania 20 min, można otrzymać maks. 10 pkt).
  • część ustna - prezentacja wybranego tematu (mile widziane: plakat lub prezentacja PowerPoint z materiałem stymulującym: zdjęcia, rysunki, tabele, piktogramy, krótkie napisy, statystyki) i rozmowa na temat prezentacji (2 - 3 pytania), (odbywa się w drugim dniu egzaminu, rozpoczynamy o godz. 9.00 i dalej w wyznaczonej kolejności, czas trwania ok. 10 min, można otrzymać maks. 20pkt).

Spośród uczniów, którzy najlepiej zdali egzamin językowy i dodatkowo otrzymali na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny co najmniej dobre z języka niemieckiego, języka angielskiego i matematyki (są to przedmioty egzaminacyjne w Niemczech) oraz w bieżącym roku szkolnym uzyskali co najmniej dobrą ocenę zachowania, komisja ustala grupę uczniów delegowanych do podjęcia nauki w Szkole Europejskiej Niemiecko - Polskim Gimnazjum w Löcknitz. Uczniów delegowanych dotyczą wszystkie prawa i obowiązki określone w Statucie Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz w Szkole Europejskiej Niemiecko - Polskim Gimnazjum w Löcknitz.

Dnia 01.08.2013r. o godzinie 18.00 odbędzie się spotkanie rodziców uczniów delegowanych do Löcknitz z dyrektorem szkoły w Niemczech p. Gerhardem Schererem oraz zebranie na temat zasad i kosztów dojazdu uczniów do szkoły w Löcknitz (koordynator p. Tomasz Drewniak).
Nowy rok szkolny rozpoczyna się w Niemczech 05.08.2013r.

powrót