UWAGA ABSOLWENCI technikum żywienia i usług gastronomicznych

Egzamin (poprawkowy) potwierdzający kwalifikację T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych  w sesji sierpień-październik 2016r. odbędzie się według harmonogramu:

  • Część pisemna 06 październik 2016r. godz. 12.00
  • Część praktyczna 11 październik 2016r. godz. 13.00

Obecność zdających pod salą 103A 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu z dowodem osobistym i przyborami zgodnie z wykazem CKE. Przekazanie przez OKE świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie do szkół 25 listopada 2016 r.

powrót