UWAGA ABSOLWENCI TECHNIKUM ZAWODOWEGO I ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ !

Absolwenci, którzy chcą zdawać egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (część pisemną, część praktyczną lub obie części ) w sesji letniej 2014r. proszeni są o złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu (dostępnej na stronie OKE) do 20 grudnia 2013r. w sekretariacie szkoły (parter-pokój nr 40).

Po tym terminie nie będzie możliwe złożenie deklaracji i przystąpienie do egzaminu.

powrót