UWAGA ABSOLWENCI TECHNIKUM ZAWODOWEGO I ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ!

Absolwenci, którzy chcą zdawać egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (część pisemną, część praktyczną lub obie części ) w sesji letniej 2015r. proszeni są o złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu (dostępnej również na stronie OKE ) do 20 grudnia 2014r. w sekretariacie szkoły (1 piętro-pokój nr100).
Po tym terminie nie będzie możliwe złożenie deklaracji i przystąpienie do egzaminu.
Absolwenci , którzy zdawali egzamin w 2011r.  i  wcześniej są zobowiązani zdawać obie części egzaminu bez względu na wynik jaki osiągnęli podczas swojej sesji.

Beata Andruch
kierownik szkolenia praktycznego

powrót