UWAGA ! STYPENDIUM !

Komisja stypendialna rozpatrzyła wnioski o stypendium  za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe za I okres.

Stypendia będą wypłacane od dnia 10 lutego 2014r. ( kasa- budynek internatu – 1 piętro)

 

Maria Falkowska

powrót