Uwaga! Stypendium!

Uczniowie, których sytuacja materialna jest trudna (dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 514 zł) mają możliwość otrzymania jednorazowego stypendium socjalnego.

Warunkiem uzyskania stypendium jest złożenie w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2015r. wniosku wraz ze stosownymi dokumentami. Wszelkich informacji udziela pedagog Maria Falkowska.

Wnioski do pobrania tutaj, lub u Marii Falkowskiej - gab. 109 (I piętro w poniedziałki).

powrót