Uroczystość pożegnania absolwentów

25 kwietnia 2014 r. podczas uroczystego spotkania w hali widowiskowo – sportowej przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza pożegnaliśmy uczniów klas trzecich liceum ogólnokształcącego i uczniów klas czwartych technikum zawodowego. Obok tegorocznych absolwentów, ich rodziców, dyrekcji naszej szkoły, grona pedagogicznego uroczystość zaszczycili swoją  obecnością zaproszeni goście.

Cieszymy się bardzo, że na uroczystość pożegnania absolwentów przybyli także wraz z dyrektorem - panią Reginą Metz, nauczyciele z Niemiecko-Polskiego Gimnazjum w Löcknitz. Podniosło to rangę spotkania, gdyż uczniowie, którzy realizowali obowiązek nauki w obu szkołach - niemieckiej i polskiej, mogli otrzymać świadectwa ukończenia szkoły zarówno od polskich, jak i niemieckich wychowawców.

Podczas spotkania miały miejsce przemówienia i podsumowania kilkuletniej, nierzadko ciężkiej pracy uczniów, a najlepsi, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce otrzymali  z rąk dyrekcji szkoły nagrody i wyróżnienia. Wśród absolwentów, którzy odebrali świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem, znaleźli się: Marcin Śliwiński z klasy 3LB, Dawid Gorzycki  z klasy 3LB, Dawid Jeleński  z klasy 3LB, Kinga Kalin z klasy 3LB, Mikołaj Piotrowski z klasy 3LB, Oskar Pepryk z klasy 3LEM, Dorota Skowrońska z klasy 3LEM, Justyna Kajdanowicz z klasy 3LEM, Marek Wolski z klasy 3LEM, Magda Aksamit z klasy 3LEM, Karolina Wachowicz z klasy 3LEM, Magdalena Dalke z klasy 3LN, Ewa Wiśniewska z klasy 3LN, Zuzanna Romanowska z klasy 3LN, Karolina Muszyńska z klasy 3LN, Jakub Rondomański z klasy 3LN, Joanna Bartkiewicz z klasy 3LS, Katarzyna Kecler z klasy 3LS oraz Emilia Oktaba z klasy 3LS.

Tytuł najlepszego absolwenta otrzymał Marcin Śliwiński z klasy 3LB.

Wśród nagrodzonych absolwentów znaleźli się także uczniowie, którzy otrzymali tytuł "Najlepszy...", czyli tytuł najlepszego lingwisty z języka angielskiego otrzymał Mikołaj Piotrowski z klasy 3LB, a tytuł najlepszego lingwisty z języka niemieckiego otrzymały: Ewa Wiśniewska i Magdalena Dalke z klasy 3LN oraz Karolina Wachowicz  z klasy 3LEM.

Wyróżnienie otrzymali także Joanna Matyjaszczyk, uczennica klasy 3LEM oraz Mariusza Harbatowicza z klasy 3LAktórzy realizując swoją pasję – fotografię, mogli poszczycić się dużymi osiągnięciami w tej dziedzinie.

Wśród absolwentów naszej szkoły wyróżnieni zostali również sportowcy, którzy godnie reprezentowali szkołę i osiągnęli w sporcie znaczące sukcesy. Wśród nich znaleźli się: Joanna Bartkiewicz, Aleksandra Elko, Manuela Jakóbiak, Katarzyna Kecler, Nikola Madej, Emilia Oktaba, Martyna Patyk, Daria Reszka, Marcelina Wiązowska, Joanna Wojtanek, Wioletta Kasica, Karolina Posyłajka oraz Karolina Wołosz.

Wyróżnieni zostali także uczniowie: Mariusz Sikorski i Przemysław Łukowski, którzy   aktywnie angażowali się w prace Samorządu Uczniowskiego.

 

Podczas uroczystości pani dyrektor złożyła podziękowania za trud pracy nauczycielom pełniącym obowiązki wychowawców,  a także rodzicom naszych absolwentów, którzy bardzo aktywnie włączyli się do pracy  na rzecz  szkoły.To właśnie im, oprócz niewątpliwie - trudów rodzicielstwa, zawdzięczamy naprawdę wiele, a ich pomoc, wsparcie, życzliwość były nie do przecenienia. Szczególne podziękowania otrzymali: Państwo Beata i Andrzej Rybarczyk, Państwo Elżbieta i Marek Wiśniewscy, Pani Marzena Tulie, Pani Agnieszka Hollik, Pan Andrzej Rogowski, Państwo Małgorzata i Dariusz Dalke, Państwo Małgorzata i Zbigniew Wielgosz.

W części artystycznej uroczystości uczniowie zaprezentowali się w krótkiej formie artystycznej, przygotowanej pod opieką pani Magdaleny Sychel i pani GrażynyNiegrebeckiej, które sprawowały pieczę nad całą  uroczystością. Niespodzianką był także występ Kompanii Baletowej działającej przy Miejskim Ośrodku Kultury w Policach pod opieką pani Barbary Kamińskiej.

Uroczystość pożegnania absolwentów zakończono życzeniami i magicznymi w swoim znaczeniu słowami naszego patrona - Ignacego Łukasiewicza, „bądźcie szczęśliwi i do szczęścia prowadźcie innych”.

powrót