Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą czeka na uczniów naszej szkoły

26.10.2017 zainteresowani uczniowie naszej szkoły z klas IILO, III LO, IIITZ i IVTZ wzięli udział w dniach otwartych Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Uniwersytet zaproponował cztery kierunki studiów: prawo, ekonomię, kulturoznawstwo i germanistykę międzykulturową. Kandydaci na studia uczestniczyli w  warsztatach zorganizowanych w tym dniu dla przyszłych studentów polsko-niemieckiego prawa oraz kulturoznawstwa.

Warunkiem przyjęcia na Uniwersytet Viadrina jest zdana matura i dyplom DSD II na poziomie C1, który uczniowie naszej szkoły mają możliwość zdawania w Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach. Nie ma dodatkowego egzaminu wstępnego na Viadrinę. Obowiązuje tzw. numerus clausus, tzn. ilość miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje przede wszystkim średnia ocen na świadectwie maturalnym. Dla osób bez dyplomu DSD II uniwersytet we Frankfurcie oferuje kurs przygotowawczy do egzaminu DSH. Zajęcia odbywają się we wrześniu przed rozpoczęciem studiów, ułatwiają językowe i specjalistyczne wdrożenie się w studia oraz oswajają z tamtejszym życiem studenckim.

Szczegółowe informacje na temat Eurpejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą znajdziecie na stronie www.eurpa-uni.de.

Wioletta Wolańska

Nauczyciel języka niemieckiego

powrót