Udział szkoły w programie badawczym

Informujemy, że nasza szkoła zgłosiła chęć udziału w programie badawczym organizowanym przez Instytut Badań Edukacyjnych. Udział w programie ma na celu uzyskanie porównywalności wyników egzaminów maturalnych prowadzonych w kolejnych latach, począwszy od roku 2002. Przeprowadzone badanie pozwoli na porównanie wyników wszystkich edycji egzaminu maturalnego oraz uzyskanie informacji o tym, czy poziom umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych w poszczególnych latach zmienił się.

Jedna z klas maturalnych naszej szkoły (klasa wybrana losowo) zobowiązana będzie do napisania testu podobnego do egzaminu maturalnego z języka polskiego. Uczniowie będą odpowiadać na pytania i rozwiązywać zadania na podobnym poziomie trudności co egzamin maturalny. Wszystkie osoby objęte badaniem otrzymają od zespołu badawczego wyniki testu na początku kwietnia 2014 r.

Program ten będzie realizowany w 300 szkołach ponadgimnazjalnych w całym kraju, w okresie od 3 lutego do 6 marca 2014 r.

 

A. Lipczyńska

powrót