Uczniowie naszej szkoły w V edycji projektu Młodzieżowej Akademii Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego MAM PUM 2013/2014

Młodzieżowa Akademia Medyczna - "MAM - PUM" jest projektem Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, Prezesa PR Szczecin, Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Szczecin, którego celem jest między innymi zachęcenie młodzieży do kontynuowania nauki na kierunkach medycznych, umożliwienie im kontaktów z wybitnymi nauczycielami akademickimi, oraz pokazanie norm etycznych i moralnych w zawodzie lekarza. Projekt jest także próbą atrakcyjnego poszerzenia programu kształcenia o informacje dotyczące zdrowia człowieka, wymagane zarówno na maturze, jak i w trakcie studiów na kierunkach medycznych i pokrewnych.

 

6 listopada  uczniowie naszej szkoły już po raz drugi uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez wykładowców Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

Rok akademicki naszych studentów rozpoczął się uroczystą inauguracją 16 października w Auli Rektoratu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie zostały im wręczone indeksy.
Wykłady inauguracyjne wygłosili prof. Anna Walecka pt. "Niezwykłe zastosowania promieni jonizujących"  orazprof. Marek Droździk  "Genetyka a leki".

W wykładach tych uczestniczyli również, jako wolni słuchacze - uczniowie drugich i pierwszych klas medycznych.

Tym razem w Sali Kopernikowskiej „Nowa” na terenie  Szpitala  (SPSK Nr 2) na Pomorzanach odbyła się kolejna seria wykładów o tematyce „Profilaktyka Nowotworowa”  przeprowadzonych  przez światowych specjalistów w swojej dziedzinie:

  • prof. dr hab. n. med. Teresę Starzyńską „Nowotwory przewodu pokarmowego”
  • prof. dr hab. n. med. Jana Lubińskiego „Postępy w genetyce klinicznej RAKA piersi”
  • prof. dr hab. n. med. Tomasza Grodzkiego „Program wczesnego wykrywania nowotworów płuc w Szczecinie – wstępne doświadczenia”

Tematyka  wykładów wzbudziła ogromne zainteresowanie, pojawiło się mnóstwo pytań na które odpowiadali specjaliści.

Nasi uczniowie z niecierpliwością czekają na cykl kolejnych spotkań.


Anna Golla
Aleksandra Szafirska

powrót