Uczniowie naszej szkoły w Strasburgu

Między 9tym a 11stym maja w Strasburgu odbył się European Youth Event, podczas którego młodzież z całej Unii Europejskiej dyskutowała o jej przyszłości. Na tym wydarzeniu nie zabrakło uczniów naszej szkoły- Joanny Szewczak, Joanny Lewandowskiej oraz Wiktora Kuśmierka. Każdy z uczestników po pomyślnym przejściu rekrutacji wybierał warsztaty, w których chce wziąć udział. Wybór był bardzo szeroki i – warsztaty dotyczyły min. kultury, ekologii, gospodarki, nowych technologii, polityki UE.

Wydarzenie rozpoczęło się huczną ceremonią otwarcia połączoną z pierwszym panelem dyskusyjnym, w który udział mogli wziąć wszyscy uczestnicy projektu. Pod koniec pierwszego dnia na głównym placu Strasburga mieliśmy okazję wysłuchać koncertu Asian Dub Fundation i zintegrować się z grupą.

Drugi dzień po brzegi wypełniony był dyskusjami, spotkaniami ze specjalistami i warsztatami. W trakcie jednego z nich ( Vote @16) nasza uczennica Joanna Szewczak miała okazję zaprezentować uczniom z Belgi, Niemiec, Francji, Danii i Anglii profil naszej szkoły i niektóre europejskie projekty, które są w niej realizowane.

W niedzielę 11.05 z w godzinach przedpołudniowych odbyła się ceremonia zamknięcia. Wyjazd ten umożliwił uczniom nie tylko poznanie ludzi z innych krajów, ale także ich problemów. Wspólne ich rozwiązywanie utworzyło europejski bank dobrych praktyk, z którego każdy mógł coś dla siebie wyciągnąć.  Dodatkowo porozumiewanie się w języku angielskim i niemieckim uczyło efektywnej komunikacji oraz radzenia sobie z barierą językową.

 

 

Joanna Lewandowska

Joanna Szewczak

powrót