Uczennica naszej szkoły, Elżbieta Żurakowska, zajęła I miejsce z języka niemieckiego w Finale Regionalnym Konkursu „Pokaż nam język”!

Uczennica naszej szkoły, Elżbieta Żurakowska, zajęła I miejsce z języka niemieckiego w Finale Regionalnym Konkursu „Pokaż nam język”!
W marcu (5.03.-13.03.2014 r.) odbyła się XIV edycja konkursu lingwistycznego dla szkół ponadgimnazjalnych „Pokaż nam język”, w której wzięło udział również 47 uczniów z naszej szkoły.
Pierwszy etap przeznaczony był dla wszystkich chętnych uczniów i odbył się w formie internetowego testu z wybranego języka przeprowadzonego na platformie www.pokaznamjezyk.pl.
Do Półfinałów Regionalnych (II etap – test wyboru) zakwalifikowało się 5 osób z naszej szkoły z języka niemieckiego i 5 z języka angielskiego.
Wzięli oni udział w kolejnym etapie konkursu w dniu 02.04.2014 r., który polegał na napisaniu testu, składającego się ze 100 pytań zamkniętych oraz dodatkowego pytania otwartego. Dotyczyły one nie tylko znajomości słownictwa i gramatyki, ale również wiedzy z zakresu kultury krajów angielsko- i niemieckojęzycznych.
W oczekiwaniu na wyniki etapu pisemnego uczestnicy konkursu wzięli udział w ciekawym spotkaniu z Kevinem Aistonem na temat: „Jak zawiły jest język polski dla Anglika?”
Ok. godz. 14.00 podano do wiadomości nazwiska osób zakwalifikowanych do Finału Regionalnego (III etap – debata).  Wśród wybranych pięciu najlepszych osób z języka niemieckiego znalazła się nasza uczennica, Elżbieta Żurakowska, która następnie wzięła udział w debacie moderowanej i aktywnie uczestniczyła w dyskusji w języku niemieckim na wylosowany temat: „Przyjaźń na facebook'u: to tylko złudzenie?”
Komisja Konkursowa na podstawie wyników części pisemnej oraz udziału w debacie zdecydowała o przyznaniu Elżbiecie Żurakowskiej I miejsca w Finale Regionalnym.
Już wkrótce, bo 11.04.2014 r., Ela będzie reprezentować województwo zachodniopomorskie w Superfinale w Poznaniu, w którym będzie uczestniczyć 6 najlepszych osób z całej Polski.
Serdecznie gratulujemy naszej uczennicy oraz życzymy kolejnych sukcesów i dużo chęci do dalszego pogłębiania swoich umiejętności!
 

Grażyna Paluch
Nauczyciel  języka niemieckiego

powrót