Ubezpieczenie uczniów - informacja dla rodziców

Szanowni Państwo,

Rada Rodziców wybrała ubezpieczenie nnw uczniów w InterRisk TU SA VIG. Składka roczna przy sumie ubezpieczenia 20 000 wynosi 49 zł za pierwsze dziecko. DZIECKO DRUGIE i kolejne ZWOLNIONE jest z opłaty za ubezpieczenie - Rodziców  w tym przypadku prosimy o opłacenie składki za pierwsze dziecko w księgowości i zgłoszenie kolejnych dzieci do wpisania na listę ubezpieczonych.

Składkę można opłacić:

  • samodzielnie za pomocą strony internetowej (adres poniżej) lub kodu QR – plakat z ofertą wirtualną wywieszony jest tablicy w wejściu głównym do szkoły, jak również w holu w Szkole Podstawowej
    „wejdź na stronę https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline i wpisz ID Klienta fbe2n" oferta wirtualna (plik do pobrania)
  • do 29.11.2019r. w dziale księgowości u pani Ewy Wis - Budynek internatu, parter za portiernią
  • przelewem bankowym na rachunek bankowy 19 1240 6960 7170 0012 5007 1736 wpisując w tytule przelewu Imię i Nazwisko dziecka oraz klasę.

Polisa numer EDU-A/P071736 (plik do pobrania)

suma ubezpieczenia nnw 20 000 zł

Ubezpieczenie obejmuje nnw doznane w związku z wyczynowym uprawianiem sportu, również podczas zajęć pozalekcyjnych / 24 h na dobę / na całym świecie.

Zgłoszenie szkody odbywa się bez udziału Szkoły:

  • telefonicznie: 22 575 25 25
  • internetowo: www.interrisk.pl
  • listownie: Przegroda Pocztowa nr 3334, 40-610 Katowice

OFERTA AKTYWNA JEST DO 30.11.2019r

powrót