Ubezpieczenie uczniów

Rada Rodziców w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, podczas zebrania 15 września 2017 roku wybrała ofertę ubezpieczenia firmy InterRisk. Składka roczna wynosi 49 zł.

Pieniądze można wpłacać w sekretariacie uczniowskim w budynku Szkoły u p. Doroty Tokarczyk-Wilczyńskiej w godzinach od 7.30 do 15.30.

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO

POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU

powrót