Ubezpieczenie uczniów

Rada Rodzicóww Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewiczaw  Policach  informuje, że wybrała jednogłośnie ofertę ubezpieczeniową firmy InterRisk TU S.A.

Istnieje możliwość ubezpieczenia uczniów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach od następstw nieszczęśliwych wypadków w InterRisk TU S.A.  na rok szkolny 2016/2017. Składka wynosi 48 zł (czterdzieści osiem złotych).  Wpłaty można dokonać w kasie szkoły (budynek internatu – I piętro). Ubezpieczenie jest dobrowolne. Rodzic indywidualnie może ubezpieczyć swoje dziecko w innej firmie ubezpieczeniowej. Ostateczny termin przyjmowania wpłaty - 10 października 2016 r. Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia na stronie www.zspolice.pl  zakładka/ Rada Rodziców.

Rada Rodziców:

kontakt e-mail: rrzsbiala@gmail.com

powrót