Ubezpieczenia uczniów

Decyzją dyrektora Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach wyboru oferty  oraz ustalenia warunków ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2015/2016 dokona Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu 14 września 2015 r.

powrót