Terminy egzaminów zawodowych

TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE:

17 czerwca 2016 r. (piątek)

Etap pisemny-60 minut

  • Technik hotelarstwa 3TH
  • Technik żywienia i usług gastronomicznych 3TŻ
  • Kucharz 3 ZSZ
  • Sprzedawca 3ZSZ pracownik młodociany

 

23 czerwca 2016r.( czwartek)

Etap praktyczny-150 minut

  • Technik hotelarstwa 3 TH

 

od 30 maja do 04 lipca 2016r

Etap praktyczny-120 minut

  • Technik żywienia i usług gastronomicznych 3 TŻ
  • Kucharz 3 ZSZ
  • Sprzedawca 3ZSZ pracownik młodociany

 

TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

21 czerwca 2016r.( wtorek)

Etap praktyczny-180 minut

  • Technik budownictwa absolwent z 2013r
powrót