SZKOLNY KONKURS LITERACKO – FOTOGRAFICZNY „NIE WSTYDZĘ SIĘ CZYTAĆ”

SZKOLNY KONKURS

LITERACKO – FOTOGRAFICZNY

„NIE WSTYDZĘ SIĘ CZYTAĆ”

 

REGULAMIN

 

I. Cele konkursu:

1. Zachęcenie młodzieży do tworzenia i prezentowania własnej twórczości.

2. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni, a także popularyzowanie czytelnictwa.

3. Popularyzowanie sztuki fotograficznej.

4. Stwarzanie uczniom możliwości ukazania swej wiedzy i talentu, kreatywności.

5. Doskonalenie praktycznych umiejętności fotograficznych.

 

II. Zasady uczestnictwa w konkursie:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach w 3 kategoriach wiekowych:

- I-III Szkoły Podstawowej

- IV- VIII Szkoły Podstawowej

- Wszystkich uczniów Szkoły Ponadpodstawowej (liceum i technikum, szkoła branżowa)

 

2. Prace muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach.

 

3. Uczestnik konkursu ma za zadanie zrobić 1 zdjęcie osobie podczas czytania książki (nie musi być to lektura szkolna) w miejscu publicznym (za zgodą tej osoby).

 

4.Forma zdjęcia dowolna.

Wielkość zdjęcia – nie może przekraczać formatu A4.

 

5. Fotografia musi zawierać następujące elementy: osobę czytającą, książkę, miejsce czytania, na odwrocie podpisana imieniem i nazwiskiem oraz symbolem klasy.

6. Pracę konkursową należy złożyć u nauczycielki języka polskiego Irminy Przewoźniak – Wiercioch lub swojego polonisty,klasy I-III do swojego wychowawcy do 20.10.2020r.

 

7.Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 9.11.2020r. Uczniowie zostaną poinformowani o godzinie oraz miejscu spotkania.

 

III. Kryteria oceniania:

• twórczy charakter pracy, estetyka, oryginalność, samodzielność

• nawiązanie motywami do tytułu konkursu

IV. Nagrody:

- dyplom dla każdego uczestnika

- nagroda rzeczowa dla laureatów w każdej kategorii

- dodatkowe punkty za aktywność po uzgodnieniu z nauczycielem plastyki lub języka polskiego

 

 

Serdecznie zapraszam

  Irmina Przewoźniak - Wiercioch

 

powrót