SZKOLNY KONKURS LITERACKI

REGULAMIN

 

I. Cele konkursu:

1. Zachęcenie młodzieży do pisania i prezentowania

własnej twórczości literackiej.

2. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych autorów, a także popularyzowanie czytelnictwa.

3. Popularyzowanie poprawnej polszczyzny

4. Stwarzanie uczniom możliwości ukazania swej wiedzy i talentu, kreatywności.

5. Doskonalenie praktycznych umiejętności językowych, literackich.

 

II. Zasady uczestnictwa w konkursie:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów liceum i technikum Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

2. Prace muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich.

3. Uczestnik konkursu ma za zadanie napisać dalszy ciąg losów bohatera literackiego (lektura szkoły ponadgimnazjalnej).

4.Forma pracy – dowolna. Długość – maksymalnie 5 stron A4.

5. Pracę konkursową należy złożyć u nauczycielki języka polskiego Irminy Przewoźniak – Wiercioch do dnia 28.04.2017r.

6.Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 11.05.2017r.

 

III. Kryteria oceniania:

• twórczy charakter tekstu,

• poprawność stylistyczna, językowa, zapisu,

• oryginalność.

powrót