SZKOLNY KONKURS JĘZYKOWY

Regulamin:

 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas ponadpodstawowych Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

2. Celem konkursu jest:

- popularyzowanie poprawnej polszczyzny,

- stwarzanie uczniom możliwości potwierdzenia posiadanych umiejętności i wiedzy,

- doskonalenie praktycznych umiejętności językowych, w tym ortograficznych i interpunkcyjnych.

3. Zakres treści:

- zagadnienia kształcenia językowego: gramatyka, ortografia.

4. Warunki uczestnictwa:

- zainteresowani uczniowie proszeni są o zgłoszenie chęci swojego uczestnictwa do nauczycielek języka polskiego: Irminy Przewoźniak-Wiercioch i Marty Ziółkowskiej do dnia 12 października 2017 r.

- zadaniem uczniów jest rozwiązanie pisemnego testu językowego.

5. Harmonogram konkursu:

- konkurs odbędzie się 12 października  2017 r. (czwartek) o godzinie 15.30 w sali nr 209.

- ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi 23 października 2017 r. o godzinie 13.30 w sali nr 209.

powrót