Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem

10 grudnia 2015 roku w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się konferencja podsumowująca program „Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”, zorganizowana przez Zachodniopomorskie Centrum Onkologii oraz Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Celem konferencji była prezentacja działań dydaktycznych i wychowawczych sprzyjających budowaniu społeczeństwa promującego zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem, a także docenienie działań, jakie szkoły podejmują na rzecz rozpowszechniania oraz popularyzowania w środowiskach szkolnych i lokalnych zasad Kodeksu.

Szkoły prowadzące systematyczne i ciągłe działania w zakresie profilaktyki nowotworowej otrzymały certyfikaty „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem”.

W tym również nasza szkoła została wyróżniona certyfikatem.

Anna Golla

powrót