Szanowni Rodzice uczniów klas maturalnych!

Informuję, że 17-18 stycznia 2014r. w godz. 20:00 – 04:00 w sali balowej hotelu „Dobosz” w Policach odbędzie się studniówka dla uczniów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. W tym czasie nauczyciele pełnią nadzór nad uczestnikami  imprezy – uczniami Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza.

Po zakończeniu studniówki, odpowiedzialność nad uczniami przejmują rodzice.

Jeżeli Państwa dziecko będzie chciało wyjść ze studniówki przed jej zakończeniem, musi przedstawić wychowawcy klasy poniższe oświadczenie podpisane przez rodzica.

 

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza

Agata Markowicz-Narękiewicz

powrót