Szanowni Rodzice,

w związku z zimową przerwą świąteczną (od 22 do 31 grudnia 2014 roku), wynikającą z kalendarza roku szkolnego 2014/2015 oraz ustalonymi - w porozumieniu z radą pedagogiczną, radą rodziców oraz samorządem uczniowskim - dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
(2 i 5 stycznia 2015r.) zwracam się do Państwa z prośbą o  informację, czy chcą Państwo, aby Wasze dziecko było objęte w wyżej wymienionych dniach opieką wychowawczą.

Powyższą informację proszę przekazać wychowawcy klasy do 12 grudnia 2014r. (piątek).                      

Brak informacji o potrzebie organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych będzie oznaczał, że takie zajęcia nie zostaną zorganizowane dla uczniów.

 

Agata Markowicz-Narękiewicz

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach


Police, 6 grudnia 2014r.

powrót