Świadectwa maturalne 2018

UWAGA MATURZYŚCI

I. Świadectwa maturalne będą wydawane w dniu 3 lipca 2018r (wtorek) od godz.12.00 w sali 118.

Świadectwa odbiera się osobiście, za okazaniem dowodu tożsamości. W wyjątkowych przypadkach świadectwo może odebrać inna osoba, o ile absolwent wcześniej zgłosi ten fakt u wicedyrektora w gabinecie 124 i pozostawi dla tej osoby pisemne upoważnienie. Po 3 lipca czerwca świadectwa maturalne będzie można odebrać w sekretariacie na I piętrze (gab.100).

 

II. Maturzyści, którzy:

  • przystąpili do wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej oraz w przypadku zdających „nową maturę” przystąpili do jednego przedmiotu dodatkowego,
  • nie uzyskali 30% punktów tylko z jednego egzaminu zdawanego jako obowiązkowy w części pisemnej LUB ustnej mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego z tego przedmiotu w sierpniu 2018r.

Zgłoszeń na egzamin poprawkowy (na drukach z OKE) należy dokonać w terminie do 10 lipca 2018r. w godzinach 9:00 – 14:00 w gabinecie 124 lub w sekretariacie na pierwszym piętrze – gabinet 100.
Egzaminy poprawkowe będą przeprowadzane w następujących terminach:

  • Egzaminy pisemne – 21 sierpnia 2018r. (wtorek), godz. 9.00.
  • Egzaminy ustne – 21 - 22 sierpnia 2018r.

Szczegółowa informacja o terminie i miejscu zdawania egzaminów będzie ogłoszona po 15 sierpnia 2018r.

 

III. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy o RODO wprowadzona została zmiana dotycząca udostępniania zdającym wyników egzaminów:

  • od tego roku sprawdzenie własnych wyników przez zdającego na stronie OKE w Poznaniu możliwe będzie po zalogowaniu w serwisie przeznaczonym dla uczniów i absolwentów uczniowie.oke.poznan.pl za pomocą loginu i hasła wygenerowanego przez OKE, które zdający otrzyma za pośrednictwem macierzystej szkoły,
  • zalogowanie do serwisu uczniów i absolwentów oraz uzyskanie informacji o wynikach egzaminu maturalnego możliwe będzie od dnia 3 lipca br. (nie wcześniej),
  • loginy i hasła są do odbioru w sekretariacie (gab. 100) za okazaniem dowodu tożsamości,
  • w przypadku absolwentów technikum login i hasło zdającego, są wspólne dla wszystkich egzaminów, które zdawali w bieżącym roku. Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie będą udostępnione od 31 sierpnia br. (nie wcześniej).
powrót