Stypendystki Prezesa Rady Ministrów

W dniu 06.11.2015 dwie uczennice naszej szkoły: Joanna Borowczyk z klasy III THŻ  i Abigail Zdziechowska z klasy II LB odebrały stypendia Prezesa Rady Ministrów . Impreza miała uroczysty  charakter i  odbyła się  w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie .  Uczennice otrzymały  dyplomy od Pani Kurator Marii Boreckiej i Wojewody Zachodniopomorskiego Pana Marka Tałasiewicza za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowa postawę ucznia w określonym typie szkół. Dodatkową motywacją do pracy jest fakt otrzymania z tego tytułu wysokiej  nagrody pieniężne.

 

Relacja –Joanna Draczyńska

powrót