Stypendyści Prezesa Rady Ministrów!!!

27 listopada w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się Uroczystości Wręczenia Dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów. W uroczystości wziął udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Maciej Kopeć. Gospodarzem uroczystości był Zachodniopomorski Kurator Oświaty Magdalena Zarębska – Kulesza, a wzięło w niej udział trzech naszych uczniów. Weronika Kuźmińska, Michał Baczyński i Wiktor Gerula otrzymali stypendia Prezesa Rady Ministrów.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół średnich. Może je otrzymać jeden - najlepszy uczeń w danej szkole, który uzyskał najwyższą średnią ocen i promocję z wyróżnieniem albo  uczeń o wybitnych, wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach, poświadczonych ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie wiedzy i mający co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów.

W bieżącym roku szkolnym w całym województwie jest 184 stypendystów Prezesa Rady Ministrów. Podczas uroczystości, która odbyła się 27 listopada nagrodzono 52 stypendystów z powiatów: polickiego i stargardzkiego oraz Miasta Szczecin.

Gratuluję uczniom naszej szkoły, którzy po raz kolejny otrzymali stypendia Prezesa Rady Ministrów. To duże wyróżnienie, które pokazuje, że cięzka praca zostaje zauważona i nagrodzona – mówi Agata Jarymowicz Dyrektor Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach.

powrót