Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Mamy przyjemność poinformować, że uczennice naszej szkoły – Joanna  Szewczak (klasa 3LC) oraz Natalia Gładysz (klasa 2T) otrzymały Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2014/2015.

Stypendium zgodnie z regulaminem, przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a  w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Znaczącą rolę w procesie wyróżniania uczniów odgrywa samorząd uczniowski, który
typuje kandydatów do stypendium. W dalszej części wnioski o  przyznanie stypendium, wraz z uzasadnieniem, przedstawiane są radzie pedagogicznej, która je opiniuje. Następnie zatwierdzony wniosek o przyznanie stypendium dyrektor szkoły przedstawia kuratorowi oświaty, a kurator oświaty - za pośrednictwem Ministra Edukacji Narodowej - Prezesowi Rady Ministrów.

W imieniu społeczności szkolnej Joannie i Natalii gratulujemy, a tym samym  życzymy dalszych sukcesów naukowych.

Bogumiła Rechnio

wicedyrektor

powrót