Sprawdź swoją wiedzę o języku i poprawności językowej.

Biblioteka Szkolna zaprasza chętnych gimnazjalistów do udziału w konkursie pod hasłem „Potyczki językowe”.

 

Konkurs odbędzie się w dniu 29 stycznia (środa) 2014 r. o godzinie 13:40 w szkolnej czytelni. Konkurs promuje wiedzę  z zakresu języka polskiego i poprawności językowej. Uczniowie w czasie 45 minut rozwiązują pisemnie opracowany test. Zwycięzcą zostaje uczestnik, który uzyska największą liczbę punktów.

 

A oto kilka przykładowych zadań konkursowych:

 1. Do podanych wyrazów dopisz łącznie lub rozdzielnie przyimki do, w lub z:
      a) …..siego roku  ; …..póty
      b) …..ogóle          ; …..pław
      c) …..nienacka    ; …..wolna
 2. Jak powiedzieć poprawnie:
      a) A. Świetniej              B. Bardziej świetniej
      b) A. Przedsięwziąść    B. Przedsięwziąć
      c) A. Rozegrać mecz    B. Grać mecz
 3. W podanych zdaniach uzupełnij luki, wstawiając ą, ę, on, om, en, em:
      a)    S…p jest ptakiem drapieżnym.
      b)    „Bartek” to wspaniały egz…plarz d…bu.
      c) Rem…t pałacu ciagn…ł się zbyt długo.

Zapraszam! Powodzenia!

 

Grażyna Niedziałkowska-Kocięba

powrót