Spotkanie z przedstawicielem PFPU
Spotkanie z przedstawicielem PFPU

W dniu 19 czerwca 2015 r. odwiedzi naszą szkołę młody przedstawiciel Polskiej Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom. Będzie promował aktywny tryb życia i zachęcał młodzież do realizowania swoich pasji. Zaproszeni są uczniowie klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej , Technikum Zawodowego oraz chętne klasy z Liceum (jeśli starczy miejsca w sali). Spotkanie organizowane jest z inicjatywy i przy współpracy Ochotniczego Hufca Pracy w Policach.

Zapraszamy w piątek 19.06 – do sali 05 na godzinę 9:50.

powrót