Spotkanie w Bibliotece Naukowej

3 kwietnia odbyło się spotkanie w Bibliotece Naukowej, na które udały się uczennice z klas 2LC oraz 2LS. Było ono poświęcone ostatnio wydanej książce Jana Pawła II "Jestem bardzo w rękach Boga.
Notatki osobiste 1962-2003", która powstała na bazie osobistych zapisków Jana Pawła II. Kontrowersje wokół tej publikacji dotyczyły decyzji kardynała Dziwisza, który, zgodnie z wolą papieża, miał spalić owe zapiski, jednak tego nie uczynił. Kardynał Dziwisz tłumacząc się powiedział, że "Nie spaliłem ich, ponieważ są one kluczem do zrozumienia jego duchowości." Spotkanie, poprowadzone przez etyczkę Wiktorię Knap, miało zachęcić uczniów do refleksji nad
kontekstem etycznym tego wydarzenia. Czy etycznym jest nie dochować woli zmarłego? Czy są okoliczności, które usprawiedliwiają takie zachowanie?". Jednocześnie prowadząca chciała uzmysłowić zgromadzonym, że etyka jest obecna w naszym życiu oraz, że szkolny przedmiot "etyka" uczy krytycznego myślenia niezbędnego we współczesnych czasach.

G. Niedziałkowska-Kocięba
J. Wodzik

powrót