Spotkanie Samorządu Uczniowskiego

W czwartek 25 września o godzinie 16:20 na sali konferencyjnej znajdującej się w budynku hali odbędzie się zebranie Samorządu Uczniowskiego. Zapraszamy także do odwiedzenia facebook'owego fanpage'a Samorządu Uczniowskiego (https://www.facebook.com/TwojaBiala?fref=ts. Uczniowie mogą na nim znaleźć m.in. Regulamin Samorządu Uczniowskiego oraz aktualności z jego działań.

 

Porządek zebrania:

 1. Rozpoczęcie:
  a) Przywitanie członków Samorządu Uczniowskiego, Dyrekcji oraz gości przez zeszłoroczny Zarząd SU,
  b) Wybór prokolanta zebrania,
  c) Sporządzenie listy obecności,
  d) Przedstawienie porządku zebrania.
 2. Wybory na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego:
  a) Odczytanie z regulaminu Samorządu Uczniowskiego punktu mówiącego o obowiązkach opiekuna SU,
  b) Przedstawienie kandydatów,
  c) Głosowanie.
 3. Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego:
  a) Odczytanie z regulaminu Samorządu Uczniowskiego punktu mówiącego o wyborach do Zarządu SU,
  b) Prezentacja kandydatów,
  c) Głosowanie (głosy podlicza Opiekun Smaorządu Uczniowskiego).
 4. Dyskusja członków Samorządu Uczniowskiego:
  a) Oczekiwania względem działań Samorządu Uczniowskiego,
  b) Propozycje ciekawych akcji oraz imprez w szkole.
 5. Dyskusja z Dyrekcją:
  a) Członkowie Samorządu Uczniowskiego zadają Dyrekcji pytania dotyczące spraw szkolnych.
 6. Ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego.
 7. Ustalenie daty kolejnego zebrania.
 8. Zakończenie.
powrót