Spotkanie samorządów uczniowskich z Locknitz i Polic

19 maja odbyło się spotkanie samorządów uczniowskich, podczas którego uczniowie, oprócz gier integracyjnych, planowali wspólne działania w przyszłości. Na początku spotkania odbyły się zabawy, dzięki którym uczniowie z  Polski i Niemiec poznali się lepiej oraz przełamali pierwsze lody. Następnie każda z grup (z Niemiec i Polski) tworzyła swoją linię czasu z wydarzeniami, które były dla danej grupy ważne. Potem obie linie czasu zostały omówione. Kolejne zabawa polegała na tym, aby przy zasłoniętych oczach i bez mówienia porozumieć się na tyle, aby ustawić się w linii według kolejności wcześniej losowanych numerków.

Najważniejszym punktem spotkania było zaplanowanie dwóch wspólnie organizowanych wydarzeń, które pozwolą na lepszą integrację młodzieży z Niemiec i Polski: cyklu spotkań co 3 miesiące oraz Letniego Festiwalu w czerwcu 2015 roku. Dwie grupy pracowały m.in analizą SWOT nad tymi punktami. Na końcu wszyscy podpisali porozumienie oraz dostali zadanie stworzenia w grupach  najdłuższej linii z przedmiotów, które mieli przy sobie - tak powstały dwie linie długości 100 oraz 75 kroków.

Oprócz dobrej zabawy nauczyliśmy się planowania i poznaliśmy się lepiej z naszymi kolegami z Niemiec.

Warto podkreślić, że mimo prowadzenia warsztatów w języku niemieckim i polskim uczniowie wykonywali swoje zadania oraz konstruowali wypowiedzi na forum w języku angielskim, co zostało docenione przez obie strony projektu.


Milena Szostak
Justyna Wodzik

powrót