Spotkanie prymusów za nami...

Były dyplomy gratulacyjne, listy do rodziców, pamiątkowe zdjęcia, brawa.  Wyróżnieni zostali uczniowie z Polsko- Niemieckiego Gimnazjum w Loecknitz i Zespołu Szkół w Policach.

Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono (W. Szymborska), dlatego najlepsi z najlepszych mogą się pochwalić:

  • średnią ocen powyżej 4,75;
  • najwyższą średnią w klasie;
  • 100% frekwencją na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych.

Przy kawie i herbacie młodzież wypełniała kwestionariusze osobowe, najciekawsze wypowiedzi zostaną wydrukowane w folderze szkolnym. Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się również o szykowanej dla nich niespodziance. Już na przełomie kwietnia i maja wszyscy wyróżnieni będą mogli uczestniczyć w warsztatach rozwoju osobistego przygotowanych specjalnie dla nich. O szczegółach będziemy informować na stronie internetowej szkoły.

powrót