Spotkanie prymusów
Spotkanie prymusów

"Wytrwali ludzie zaczynają sukcesy tam, gdzie inni kończą na niepowodzeniu" (E Eggleston)

 

 

 

 

W naszej szkole na dobre rozpoczął się nowy semestr. Uczniowie, po przerwie świątecznej, ruszyli do wytężonej pracy. Są wśród nich tacy, którzy swoją postawą zwrócili na siebie szczególną uwagę uzyskując po pierwszym okresie:

  • średnią ocen powyżej 4,75;
  • najwyższą średnią w klasie;
  • 100% frekwencję na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych.

Spotkanie prymusów odbędzie się 4 lutego o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej. Relację ze spotkania będzie można przeczytać już wkrótce...

Życzymy wszystkim uczniom wytrwałości w  osiąganiu sukcesów w wielu dziedzinach.

 

Agnieszka Sikorska-Furman

nauczyciel języka polskiego

powrót