SPOTKANIE DLA RODZICÓW - INFORMACJA O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM

W dniu 23 września o godzinie 18.00 w sali 102 odbędzie się spotkanie rodziców  uczniów klas 3GAB i 3GN z wicedyrektorem szkoły odpowiedzialnym za organizację egzaminu gimnazjalnego.
Na spotkaniu zostaną przedstawione informacje o zasadach przebiegu i organizacji egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum.

Bożena Pawełkiewicz
wicedyrektor

powrót