Specjalista ds. Przeciwdziałania Narkomanii i innym uzależnieniom

W dniu 31.03.2017 podczas zebrań z rodzicami Pani Bogumiła Koman specjalista ds. uzależnień z Gminnego Biura Przeciwdziałania Narkomanii zaprasza na indywidualne konsultacje rodziców i nauczycieli.
Miejsce: sala (była czytelnia) obok biblioteki szkolnej na parterze, godz. 17:00 - 18:00. Zapraszamy do kontaktu w sprawach związanych z:
- zażywaniem środków psychoaktywnych (marihuana, dopalacze)
- uzależnieniami behawioralnymi (od Internetu, telefonu)
- rozpoznawaniem objawów i przeciwdziałaniem uzależnieniom
- instytucjami pomocowymi oraz terapią

pedagodzy szkolni
M. Andrzejewska
M. Rafacz

powrót