"SOWA MATEMATYCZNA"

Zapraszam wszystkich chętnych gimnazjalistów do wzięcia udziału w VI edycji konkursu „Sowa matematyczna”. Jest to ogólnopolski konkurs mający na celu przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego.

Testy składają się z 30 zadań zamkniętych. Każde pytanie punktowane jest od 1 do 3 punktów w zależności od stopnia trudności. Uczniowie mogą wybrać tylko jedną poprawną odpowiedź spośród pięciu podanych. W przypadku gdy uczestnik nie zaznaczy żadnej odpowiedzi lub zaznaczy odpowiedź błędną- nie otrzymuje żadnego punktu. Pierwszy etap rozwiązywany jest przez uczniów we wcześniej ustalonych czteroosobowych drużynach. Dana grupa nanosi odpowiedzi na jedną wspólną kartę odpowiedzi lub rozwiązuje test przy użyciu jednego komputera.
Do drugiego etapu konkursu zostaną zakwalifikowani uczniowie drużyn, które zdobyły najwyższą liczbę punktów w pierwszym etapie. W II etapie uczniowie nie rozwiązują już zadań w grupach - każdy odpowiada za swoją pracę indywidualnie. Uczestnicy otrzymują do rozwiązania 6 zadań otwartych. Za każde z nich uczeń może otrzymać od 0 do 5 punktów.

Informacje i zapisy (do 14.11.2014r.) – Magdalena Sychel (sala 218)

 

Magdalena Sychel – nauczyciel matematyki

powrót