Roksana Gubarewicz laureatką VIII Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego!

Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego, organizowany przez uczelnie szczecińskie, przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy realizują rozszerzony program nauczania. Każda szkoła może zgłosić do udziału w tym konkursie maksymalnie pięciu uczniów.

Konkurs składa się z dwóch etapów: pisemnego i ustnego. W części pisemnej sprawdzana jest przede wszystkim znajomość gramatyki  i słownictwa, ale występują również zadania dotyczące wiedzy o krajach niemieckojęzycznych z zakresu historii, literatury, geografii czy aktualnych wydarzeń. Do części ustnej uczeń może przystąpić niezależnie od wyniku osiągniętego w części pisemnej. Etap ten polega na odpowiedzi na trzy pytania wylosowane z zakresu materiału, który podany jest w regulaminie konkursu.

W tym roku część pisemna odbyła się 27.02. a część ustna 02.04.2016 r. Wyniki zostały umieszczone m.in. na stronie: www.zcdn.edu.pl29.04. a uroczyste wręczenie nagród laureatom i osobom wyróżnionym odbędzie się 03.06.2016 r. w siedzibie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Roksana Gubarewicz, uczennica klasy 3 liceum, zajęła 4 miejsce wśród laureatów a jej odpowiedź ustna została oceniona na 100%. Łącznie uzyskała 169 punktów na 200.

Jest to bardzo dobry wynik, potwierdzający jej wysokie umiejętności językowe.Życzymy Roksanie dalszych sukcesów i powodzenia na maturze!

Grażyna Paluch

Nauczyciel języka niemieckiego

powrót