Religie dzielą ludzi i łączą ich zarazem

Religia jest szczególnym przejawem życia duchowego oraz społecznego człowieka. Można powiedzieć, ze jest to zespół wierzeń danej grupy społecznej, który obejmuje doktrynę (treść wiary), wynikające z niej praktyki religie (kult) i zasady postępowania (moralność), a także instytucje powołane dla sprawowania kultu i przekazywania wiary.

Religie dzielą ludzi i łączą ich zarazem. Wspólna cechą wszystkich religii jest wiara w istnienie rzeczywistości duchowej (Bóg, sacrum), przewyższającej poznawany zmysłami świat naturalny, w którym zanurzony jest człowiek, oraz nawiązywanie relacji z tą rzeczywistością. Różnie w poszczególnych religiach określa się rzeczywistość boską, jednakże wierzący upatrują w niej zawsze początku życia, jego sensu i celu.

Dzieląc religie ze względu na pojmowanie istoty boskiej, można wyróżnić m.in. religie monoteistyczne, czyli takie, które uznają istnienie jedynego Boga (chrześcijaństwo, judaizm, islam).

W tę tematykę wpisał się zatem projekt gimnazjalny, w który zaangazowali się uczniowie klas 2 GA, 2 GB oraz 3 GB. Uczniowie mieli za zadanie przygotować wystawę dotyczącą obchodów świąt w judaizmie i islamie, w kontekście relacji do religii chrześcijańskiej. Zakończenie projektu uwieńczyła prezentacja elementów kultury żydowskiej i islamskiej.

W projekcie udział wzięli:

Klaudia Karwowska z kl. 2 GA (tradycje w judaizmie)

Karolina Ogórek z kl. 2 GA (modlitwa w judaizmie)

Artur Kamiński z kl. 2 GB (obchody świąt w judaizmie)

Jakub Jurkowski z kl. 2 GB (religia żydowska)

Dominik Fediw z kl. 3 GB (stroje żydowskie)

Aleksander Szydłowski z kl. 3 GB (potrawy żydowskie)

Michał Witwicki z kl. 3 GB (stroje żydowskie)

Weronika Krzyżanowska z kl. 2 GA (spożywanie posiłków przez muzułmanów)

Justyna Jaworska z kl. 2 GA (potrawy muzułmańskie)

Agata Gubarewicz z kl. 2 GA (stroje muzułmańskie)

Karolina Skuratowska z kl. 2 GA (stroje muzułmańskie)

Filip Sochanowski z kl. 2 GB (obchody świąt islamskich)

 

Ponadto Aleksander Szymański przygotował prezentację w Power Point na temat potraw żydowskich.

Na prezentację elementów kultury żydowskiej i muzułmańskiej uczennice (Agata, Justyna, Karolina O., Karolina S., Weronika) przygotowały tradycyjną sałatkę muzułmańską na bazie kaszy kuskus, natomiast Dominik przygotował tradycyjny deser żydówki cymes marchewkowy. Porcję obu potraw można było nabyć za symboliczną złotówkę, a całkowity dochód został przeznaczony na pomoc dzieciom  ze szkoły podstawowej w Sarh (Czad).


Dodatkową atrakcją były stroje. Aleksander i Dominik wystąpili  w tradycyjnych strojach żydowskich (pejsy, jarmułka, tałes). Agata, Karolina S. i Karolina O. zaprezentowały strój muzułmanek.

 

Więcej na temat projektu przeczytać można na stronie

http://katecheza1.pl.tl/Projekt-gimnazjalny.htm

powrót