REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PLAKAT PROMUJĄCY CZYTELNICTWO

Głównym celem konkursu jest stworzenie plakatu, który zainspiruje do czytania książek. Plakat może zawierać hasło reklamowe.

 

I . Organizatorzy:

Agnieszka Sikorska-Furman – nauczyciel języka polskiego

Katarzyna Hałaczkiewicz - nauczyciel języka polskiego i WOK.

 

 

II. Cele konkursu:

-promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,

-kształcenie umiejętności tworzenia plakatu,

-rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni, zainteresowań i kreatywności uczniów.

 

III. Zasady uczestnictwa:

Konkurs skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukaszewicza w Policach i

odbywa się na terenie szkoły do dnia 18. 11. 2016r.

 

IV. Technika wykonania:

-przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie plakatu w formacie A3 lub A4 lub

wymiarach pośrednich,

- plakat można tworzyć w grupie do 3 osób

-do konkursu każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę,

- praca może zostać wykonana dowolną techniką plastyczną, np. rysunek, malarstwo, kolaż,

techniki mieszane.

 

V. Forma prac:

-prace powinny być wykonane samodzielnie przez uczniów w dowolnej technice,

określonym wymiarze tylko w celach tego konkursu,

-prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą imię i nazwisko autora, klasę

- w przypadku, gdy praca reklamuje konkretny tytuł książki należy dołączyć informację zawierającą:

 

-imię i nazwisko autora reklamowanej książki

-tytuł oraz nazwę wydawnictwa.

powrót