Razem w Europie
Razem w Europie

Miło nam poinformować, że 21 listopada 2013r., pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Policach a Zespołem Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach zostało zawarte porozumienie o współpracy w zakresie organizacji szkoleń językowych i komputerowych dla osób bezrobotnych prowadzonych przez uczniów - wolontariuszy w ramach projektu "Razem w Europie".

 

Projekt będzie trwał od 5 grudnia 2013r. do 30 kwietnia 2014r. i obejmie wsparciem 80 osób bezrobotnych.

 

Osobą odpowiedzialną za realizację projektu "Razem w Europie" ze strony Zespołem Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach jest p.Monka Andrzejewska - pedagog szkolny.

 

Opiekę merytoryczną nad uczniami - wolontariuszami sprawować będą nauczyciele Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach: Grażyna Niegrebecka, Wioletta Wolańska, Monika Andrzejewska i Rafał Głuszyk.

powrót